RAAMATUPIDAMISTEENUSED

 • KLASSIKALINE RAAMATUPIDAMISTEENUS

  • Jooksev raamatupidamine
  • Raamatupidamise sisseseadmine;
  • Eelnevate perioodide korrastamine;
  • Sise-eeskirjade koostamine;
  • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
  • Majandusaasta aruannete koostamine ja esitamine Äriregistrile;
  • Palgaarvestus.
 • RAAMATUPIDAMISTEENUSED ERILAHENDUSENA

  • Osaline raamatupidamisteenus vastavalt vajdusele: konkrteetsed tööülesanded või ühekorded tööd.
  • Online raamatupidamisteenus.
  • Pearaamatupidaja teenus. Teie ettevõte töötajad ise sisestavad andmeid raamatupidamisprogrammi. Meie kontrollime dokumentide sisestamist, deklareerime maksud, koostame aruandlust juhtkonnale ja teostame muud raamatupidamisalast professionaalsust nõudvaid toiminguid.
  • Raamatupidamisteenuse osutamiseks meie raamatupidaja võib tulla Teie kontorisse kohapele.
  • Raamatupidamisteenused välisfirmade esindustele.
 • FIRMADE LOOMINE

  • Abi firmade asutamisel;
  • Ettevõte registriandmete muutmine.
 • PERSONALIARVESTUS

  • Töölepingute, juhatuse liikmete lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
  • Isikukaartide täitmine;
  • Ametijuhendite koostamine;
  • Puhkuse ajakava, käskkirjade, teatiste, lähetuste jne personalialaste dokumentide vormistamine;
  • Tööaja arvestus;
  • Tööohutusealased konsultatsioonid ja dokumentatsiooni koostamine.
 • FINANTSANALÜÜS

  • Ettevõtte finantsseisundi ja finantsnäitajate analüüs;
  • Konkurentide finantsaruannete analüüs finantsaruannete alusel.

Küsige personaalset pakkumist raamatupidamisteenusele siit