RAAMATUPIDAMISTEENUSTE HIND ÄRIÜHINGUTELE

Raamatupidamisteenuse baashind sõltub ettevõtte tekkepõhiste dokumentide arvust ühes kuus.
Algdokumentideks on põhiliselt ostuarved ja -tšekid, müügiarved ja -tšekid, laenu- ja liisingulepingud.
Algdokumentide hulka ei loeta ostu- ja müügiarvete tasumistest ja laekumistest tekkivad kanded (pangakonto liikumised ja kassaorderid).

Dokumentide arv

Liigikaudne kannete arv, võrdluseks

Baasteenuse hind
EUR

0-30 0-90 49,20
31-60 56-120 74,90
61-100 76-200 98,50
101-150 200-300 139,50
151-200 151-400 179,50
201-250 201-500 219,20
251-300 251-600 234,90
301-......   kokkuleppel

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Baasteenus sisaldab järgmisi aruandeid ja toiminguid:
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine;
 • ostuarvete, müügiarvete ja laekumiste kajastamine;
 • kulu- ja avansiaruannete koostamine;
 • töölähetuste aruannete vormistamine;
 • põhivarade arvestus;
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) ja raamatupidamisregistritest väljatrükkide saatmine kliendi e-postile (kliendi soovil);
 • 1 tund konsultatsioone kuus ning konsultatsioonid e-posti teel.

Küsige personaalset pakkumist siit

 

KORTERIÜHISTU RAAMATUPIDAMISE HIND

Raamatupidamisteenuse kuuhind algab 1,50 eur/korter.

Teenus sisaldab:
 • igakuiste üüriarvete koostamine;
 • tasumiste jälgimine ja võlgade raporteerimine;
 • arvete edastamine kokkulepitud viisil;
 • aruandluse esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • jooksev raamatupidamine;
 • majandusaasta aruande koostamine ja esitamine.
Korteriühistu ise:
 • teeb ülekanded internetipangas;
 • edastab meile vajalikud dokumendid kas e-posti või tavalise posti teel;
 • soovi korral juhatuse liige või korteriomanikud võivad ise sisestada näidud interneti kaudu.

Soovi korral üüriarvestusel kasutame internetipõhist tarkvara muudab korteriühistu läbipaistvaks!

Antud programmi abil iga korteriomanik saab sisestada näitusid interneti kaudu, vaadata ja tellida arveid e-mailile, vaadata arvelduste ajalugu ja suhelda korteriühistu liikmete ja juhatusega.

 

Küsige korteriühistule parimat pakkumist SIIT

PERSONALIARVESTUSE HINNAKIRI

Ühe  töötaja personaliarvestus - 9,50 eur/kuu.

Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Teenuse hind sisaldab:
 • töölepingute, juhatuse liikmete lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
 • isikukaartide täitmine
 • ametijuhendite koostamine
 • puhkuse ajakava, käskkirjade, teatiste, lähetuste jne personalialaste dokumentide vormistamine
 • tööaja arvestus
Lisateenused:

Tööohutusealased konsultatsioonid ja dokumentatsiooni koostamine – hind kokkuleppel

Küsige parimat personaalset pakkumist SIIT