RAAMATUPIDAMISTEENUSTE HIND ÄRIÜHINGUTELE

Raamatupidamisteenuse baashind sõltub ettevõtte tekkepõhiste dokumentide arvust ühes kuus.
Algdokumentideks on põhiliselt ostuarved ja -tšekid, müügiarved ja -tšekid, laenu- ja liisingulepingud.
Algdokumentide hulka ei loeta ostu- ja müügiarvete tasumistest ja laekumistest tekkivad kanded (pangakonto liikumised ja kassaorderid).

Dokumentide arv

Liigikaudne kannete arv, võrdluseks

Baasteenuse hind
EUR

0-30 0-90 49,20
31-60 56-120 74,90
61-100 76-200 98,50
101-150 200-300 139,50
151-200 151-400 179,50
201-250 201-500 219,20
251-300 251-600 234,90
301-......   kokkuleppel

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Baasteenus sisaldab järgmisi aruandeid ja toiminguid:
  • algdokumentide kontroll ja töötlemine;
  • ostuarvete, müügiarvete ja laekumiste kajastamine;
  • kulu- ja avansiaruannete koostamine;
  • töölähetuste aruannete vormistamine;
  • põhivarade arvestus;
  • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
  • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) ja raamatupidamisregistritest väljatrükkide saatmine kliendi e-postile (kliendi soovil);
  • 1 tund konsultatsioone kuus ning konsultatsioonid e-posti teel.

Küsige personaalset pakkumist siit

 

Lisateenused:

Teenus

Hind
Töötasude arvestus ja deklaratsioonide esitamine 1 töötaja 2,50 eur/kuus
Majandusaasta aruande koostamine (1 x aastas) alates 45 eur
Auditeeritava majandusaasta aruande koostamine ( 1 x aastas) alates 252 eur

Kliendi esindamine riigiasutustes/pangas ja muud  konsultatsioonid
Töö kliendi kontoris

23 eur/tund
Statistika aruannete koostamine ja esitamine elektrooniliselt 6,40 eur/aruanne
Põhivara arvestus 0,5 eur/tk
Laoarvestus kokkuleppel
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine+kontoplaan 32 eur/kord
Finantsanalüüs 32 eur/kord

Raamatupidamise korrastamine/taastamine
Lisaaruanded; Aruande kiirtööna või väljaspool tööaega

20 eur/tund
Väljasõit kliendi juurde/ dokumentide toomine linna piires 6 eur/kord

Hindadele lisandub käibemaks 20%.