Raamatupidamisteenuste hinnakiri


Raamatupidamisteenuste hind äriühingutele

Raamatupidamisteenuse baashind sõltub ettevõtte tekkepõhiste dokumentide arvust ühes kuus.

Algdokumentideks on põhiliselt ostuarved ja -tšekid, müügiarved ja -tšekid, laenu- ja liisingulepingud.

Algdokumetide hulka ei loeta ostu- ja müügiarvete tasumistest ja alekumistest tekkivaid kanded (pangakonto liikumised ja kassaorderid).

Küsi personaalset pakkumist

Baasteenus sisaldab järgmisi aruandeid ja toiminguid

algdokumentide kontroll ja töötlemine
ostuarvete, müügiarvete ja laekumiste kajastamine
kulu- ja avansiaruannete koostamine
töölähetuste aruannete vormistamine
põhivarade arvestus
käibemaksudeklaratsioonide (KMD) koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
aruannete (bilanss, kasumiaruanne) ja raamatupidamisregistrist väljatrükkide saatmine kliendi e-postile (kliendi soovil)
1 tund konsultatsioone kuus ning konsultatsioonid e-posti teel

Raamatupidamisteenuste hinnakiri äriühingule


Dokumentide arv Ligikaudne kannete arv Baasteenuse hind
0-5 0-15 29.90 €
6-30 16-90 47.90 €
31-60 56-120 74.90 €
61-100 76-200 98.50 €
101-150 200-300 139.50 €
151-200 151-400 179.50 €
201-250 201-500 219.20 €
251-300 251-600 234.90 €
301-... kokkuleppel

Hindale lisandub käibemaks 20 %

Küsi personaalset pakkumist

Lisateenused äriühingule


Teenus Hind
Töötasude arvestus ja deklaratsioonide esitamine 1 töötaja 2,50 €/kuus
Majandusaasta aruande koostamine (1 kord aastas) alates 45 €
Auditeeritava majandusaasta aruande koostamine 81 kord aastas) alates 252 €
Kliendi esindamine riigiasutuses/pangas , konsultatsioonid, töö kliendi kontoris 23 €/tund
Statistika aruannete koostamine ja elektrooniliselt esitamine 6.40 €/aruanne
Põhivara arvestus 0,5 €/tk
Laoarvestus kokkuleppel
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine + kontoplaan 32 €/kord
Finantsanalüüs 32 €/kord
Raamatupidamise korrastamine/taastamine. Lisaaruanded. Aruanne kiirtööna või väljaspool tööaega 20 €/tund
Väljasõit kliendi juurde/dokumentide toomine linna piires 6 €/kord

Hindale lisandub käibemaks 20 %

Küsi personaalset pakkumist

Korteriühistu raamatupidamisteenuste hind

Raamatupidamisteenuse kuuhind algab 1,5 €/korter

Teenus sisaldab:

tasumiste jälgimine ja võlgade raporteerimine

arvete edastamine kokkulepitud viisil

aruandluse esitamine Maksu- ja Tolliametile

jooksev raamatupidamine

majandusaasta arande koostamine ja esitamine

Korteriühistu ise

teeb ülekandeid pangas

edastab meile vajalikud dokumendid kas e-posti või tavaposti teel

soovi korral võivad juhatuse liikmed või korteriomanikud sisestada näidud internetis

üüriarvestuse korral on soovi korral võimali kkasutada internetipõhist tarkvara*

*Antud programmi abil saab iga korteriomanik sisestada näitusid interneti teel, vaadata ja tellida areid e-mailile, vaadata arvelduste ajalugu ja suhelda korteriühistu liimete ja juhatusega

Küsige korteriühistule parimat pakkumist siit

Personaliarvestuse hinnakiri

Ühe töötaja personaliarvestus 9,50 €/kuu

Teenuse hind sisaldab:

töölepingute, juhatuse liikmete lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

isikukaartide täitmine

ametijuhendite koostamine

puhkuse ajakava, käskkirjade, teatiste, lähetuste jms personalialaste dokumentide vormistamine

tööaja arvestus

Lisateenused

Tööohutusalased konsultatsioonid ja dokumentide koostamine - hind kokkuleppel

Küsige parimat pakkumist siit