2019.aasta olulised nimbrid

Töötasu alammäär kuus – 540 eurot
Töötasu alammäär tunnis – 3,21 eurot
Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär – 500 eurot
Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus – 165 eurot
Maksimaalne maksuvaba tulu on 500 eurot kuus ja 6000 eurot aastas